Космическите пехотинци са елитни ордени от генетично модифицирани войници. Всеки орден води безкрайни битки за оцеляването на Империята, но също така преследва и свои потайни цели, някои от които водят началото си в зората на Империята