Хаос маринци посветили се на Тзийнч. Съдбата на този легион е трагична – всеки редови пехотинец не е нищо повече от куха броня обитавана от духа на легионера.