Чукът на Императора. Редовната войска на империята е огромна структура от милиарди редови гвардейци, чиято сила е неизброимия им брой, кураж и страх от комисариата…