Втората структура от Двойната власт на Империята.Техно-маговете от Марс отговарят за снабдяването на имперските армии с оръжия и машини, тяхната поддръжка като в същото време изпълняват потайните си мисии за откриване на стари артифакти и технологии.