Warhammer 40K: Grand Summer Tournament IV 2022

Теренът по всички маси ще е еднакъв като подредбата му ще зависи от избора на мисия и зоните за деплой следвайки максимално примерния вариант. Картата е наредена спрямо предложената и…

Continue ReadingWarhammer 40K: Grand Summer Tournament IV 2022