“КЛУБ АУРОРА’’ ЕООД е одобрена за финансиране по проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.  Изпълнението на проекта цели да се преодолее недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Чрез финансовата помощ ще се осигури оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от създалата се ситуация и ще се осигури стабилност на работните места във фирмата. 

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 3 009 лв.

От тях европейско финансиране: 2 557,65 лв. и национално финансиране 451,35 лв.

Средствата са отпуснати по „Оперативна програма иновации и конкурентно способност“

Начало на проекта: 04.08.2020 г.

Край на проекта: 04.11.2020 г.